promienniki master

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z

promienniki master
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie.

Widok do druku:

promienniki master