Skuteczne pozycjonowanie Łódź

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb

Skuteczne pozycjonowanie Łódź
Termin „pozycjonowanie” pojawił się ok.

2002 r, wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web positioning”.

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb pojawiło się na przełomie 2003 i 2004 roku i poleg.